Er det mer nikotin i snus?

Tobakken i sigaretter og snus har omtrent samme nikotininnhold. Sjekker man nikotininnholdet i en sigarett mot en pris, vil det se ut som om snusen har mer nikotin enn sigaretten. Men, det er kun ca. 20% av nikotinen i en pris som faktisk tas opp av kroppen og derfor vil nikotininnholdet i en pris og en sigarett kunne sies å være tilnærmet likt. Faren med snus er at man kan snuse over alt, og mange som snuser har en pris inne store deler av dagen. Kroppen eksponeres derfor for en kontinuerlig støm av nikotin, og min påstand er derfor at man blir mer nikotinavhengig av snus enn av røyk. Jeg skal komme tilbake til hvorfor dette ikke spiller noen rolle når man skal slutte, avhengigheten er uansett lett å bryte.

Leave a Response