Litt historie

Snus (Snuff) kom til Frakrike på 1500 tallet. Snuff ble ikke brukt på samme måte som vi bruker snus i dag, den var i pulver form og ble brukt i nesen. Snuff ble brukt av den franske dronningen Katharina mot hennes migreneplager, og da dette ble kjent fulgte stadig flere av overklassen i Frankrike opp.  På 1600 tallet spredte snuff bruken seg ut av Frankrike, blandt annet til Sverige. Svenskene begynte etterhvert å produsere fuktig snus som ble lagt under leppen, i stedet for å dra pulveret opp i nesen. En annen stor skikkelse som har snuset er Napolion, han oppdaget snusen i de arabiske landene og begynte å snuse daglig. Snus er nå svært utbredt, om enn kun i de skandinaviske landene.

Kjært barn har mange navn, og i norge bruker vi klengenavn sompris, klype, jølstring, prell, bao, jord og i den senere tid bleie (eller hamsterbleie om posjonssnusen). Når posjonssnusen ble lansert, tok også kvinnene i bruk snus i større grad enn før. Og det strenge røykeforbudet har ført til en eksplosjon av brukere.

Leave a Response